Hvordan forklare gjenopplevelse ved hjelp av den indre veggen?


Hvis en skal forklare gjenopplevelse for Aamir kan en for eksempel si noe som dette:

«Her er fortid og her er nåtid. Du kan tenke deg at fortiden er den tiden du var i Afghanistan og alt var farlig og utrygt, og nåtiden er nå når du er her i Norge og er trygg.

I fortiden ligger vonde minner om opplevelser du har hatt, som for eksempel da du mistet din bror.

Mellom er det en vegg som er enten tett/sterk og gjør at minnene stopper i veggen eller er full av hull/svak som gjør at minnene trenger igjennom. Hos mennesker som har traumer i sin historie sånn som deg, er det vanlig at veggen er svak. Minnene kan da trenge igjennom veggen når du opplever noe som minner deg om de vonde opplevelsene (triggere).

Dette kan skje uten at du forstår hva som skjer eller hvorfor du reagerer og minnene kan blande seg sammen med nåtiden slik at du ikke helt forstår hvilken tid du befinner deg i. Du er her i Norge i trygghet, men kjenner det plutselig som du er tilbake i Afghanistan og det samme skjer på nytt.

Vi kan nå jobbe sammen om å lage en vegg som er så sterk at minnene stopper i veggen. Da kan du selv velge når det passer å slippe noe av det vonde litt frem, og når det ikke passer.»