Diagnostisering av komplekse dissosiative lidelser

I ICD-10 bruker vi diagnosene F44.7 - blandet dissosiativ lidelse, F44.81 - multippel personlighet og F44.9 - uspesifisert dissosiativ lidelse på de alvorligste og mest komplekse dissosiative tilstandene. Disse lidelsene kan likne på andre alvorlige tilstander, som for eksempel psykoselidelser, og vi er opptatt av å kunne skille disse fra hverandre.

Når det gjelder de komplekse dissosiative lidelsene er det en tradisjon i feltet for hovedsakelig å ta utgangspunkt i DSM-systemet fremfor ICD-10. Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) og Uspesifisert dissiosiativ lidelse (DDNOS) er DSM-diagnoser for de komplekse dissosiative lidelsene.

I disse lidelsene må det foreligge en kombinasjon (cluster) av flere dissosiative symptomer i alvorlig grad. Men alle de dissosiative symptomene kan forekomme i mindre alvorlig utforming hos friske og også i andre psykiske lidelser. Utfordringen blir derfor å avgjøre om de dissosiative symptomene som foreligger er av mer eller mindre alvorlig art.

Modum Bads poliklinikk i Oslo v/ Bækkelund har, med utgangspunkt i instrumentet IDDTS (nå TADS I), utviklet følgende systematisering til hjelp for å avgjøre dette:
 

Amnesi

Somatoforme plager

Depersonalisering

Derealisasjon

Identitetsforvirring

For symptomet identitetsveksling er det ikke utviklet noen slik systematikk da dette symtomet enten foreligger eller ikke.