Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (F 43.1) i ICD-10
Posttraumatisk stresslidelse er den vanligste traumelidelsen hos voksne.

ICD-10-kriteriene for posttraumatisk stresslidelse (F43.1) er som følger:

  • Forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.
  • Gjenopplevelser: Påtrengende minner, drømmer, mareritt.
  • Nummenhet, avflating, distansering fra andre mennesker, nedsatte reaksjoner på omgivelsene, anhedoni (psykisk tilstand som er kjennetegnet ved manglende evne til å føle glede og lyst), og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.
  • Frykter og unngår det som minner om traumet.
  • Autonom hyperreaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet.


Posttraumatisk stresslidelse (6B40) i ICD-11
Beskrivelsen av PTSD i ICD-11 er som følger:

“Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a syndrome that develops following exposure to an extremely threatening or horrific event or series of events that is characterized by all of the following: 1) re-experiencing the traumatic event or events in the present in the form of vivid intrusive memories, flashbacks, or nightmares, which are typically accompanied by strong and overwhelming emotions such as fear or horror and strong physical sensations, or feelings of being overwhelmed or immersed in the same intense emotions that were experienced during the traumatic event; 2) avoidance of thoughts and memories of the event or events, or avoidance of activities, situations, or people reminiscent of the event or events; and 3) persistent perceptions of heightened current threat, for example as indicated by hypervigilance or an enhanced startle reaction to stimuli such as unexpected noises. The symptoms must persist for at least several weeks and cause significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other important areas of functioning”.