Symptomer ved kompleks traumatisering

Gjenopplevelse, forstyrrelser i aktivering og unngåelse er kjernesymptomer i traumelidelsene. Men langvarige traumatiske erfaringer kan føre til symptomer ut over dette, og blir ofte omtalt som kompleks traumatisering.

Langvarige traumatiske erfaringer
Mennesker utsatt for langvarige alvorlige påkjenninger kan utvikle et symptombilde der det i tillegg til PTSD-symptomer tilkommer andre symptomer.

Dette kan gjelde både for alvorlig traumatisering i barndommen og også for vedvarende og alvorlig belastning i voksen alder, som for eksempel under fangenskap og tortur.

Les mer om fenomenologien i kompleks traumatisering her.

Tilleggssymptomer ved kompleks traumatisering
​Tilleggssymptomene ved kompleks traumatisering kan grupperes i tre områder: vansker med følelsesregulering, relasjonelle vansker og negativt selvbilde.

Vansker med følelsesregulering viser seg gjennom:

 • økt emosjonell reaktivitet
 • voldelige utbrudd
 • uvøren eller selvdestruktiv atferd
 • tendens til å oppleve dissosiative tilstander under press
 • emosjonell avflatning / numming og manglende evne til å oppleve glede eller positive emosjoner


Relasjonelle vansker handler om vansker med å opprettholde relasjoner over tid og viser seg som for eksempel:

 • vansker med å oppleve nærhet til andre
 • unngåelse eller liten interesse av relasjoner eller sosialt samspill generelt
 • personen kan ha nære eller intense relasjoner, men har vansker med å opprettholde disse


Negativt selvbilde viser seg gjennom:

 • overbevisninger om seg selv som redusert, bekjempet eller verdiløs
 • dyp og vedvarende følelse av skam og skyld relatert til for eksempel å ikke ha taklet vanskelige situasjoner eller ikke ha vært i stand til å forhindre at andre har blitt utsatt for lidelse


Se hvordan symptomer på kompleks traumatisering kan utarte seg i filmen om Vibeke.

 

Oppsummering: 

 • Mennesker som har vært utsatt for langvarige alvorlige påkjenninger enten i barndom eller i voksen alder kan utvikle et symptombilde der det i tillegg til PTSD-symptomene tilkommer andre symptomer. Dette kalles kompleks traumatisering.
 • Tilleggssymptomer ved kompleks traumatisering er vansker med følelsesregulering, relasjonelle vansker og negativt selvbilde.
   

Les mer i nettressursen:


Referanser og videre fordypning:

 • Bækkelund, H og Berg A,O. (2014) Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I Anstorp og Benum - Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2013). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. European journal of psychotraumatology, 4, 1–12. 
 • Cloitre, M., Garvert, D.W., Weiss, B., Carlson, E.B., Bryant, R.A.(2014): Distinguishing PTSD, Complex PTSD, and Borderline Personality Disorder: A latent class analysis. European Journal of Psychotraumatology.
 • Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C.R., Bisson, J.I., Roberts, N.P., Maercker, A., Karatzias, T., Hyland, P. (2018). The international Trauma Questionnaire: Development of a self-report measure og ICD 11 PTSD and complex PTSD. Acta Psychiatrica Scadinavica 2018: 1-11.
 • Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: An outline and overview. The American journal of psychiatry, 148(1), 10–20.