Hos mange mennesker kan det å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser føre til psykologiske skader. Traumatisering fører til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. For å gi best mulig behandling må vi som hjelpere ha forståelse og kunnskap om hva traumer er, hvordan traumer kan oppdages og hvordan de kan behandles.

Målgruppe/formål:

Nettressursen Traumebehandling med voksne er for alle som arbeider med behandling av traumatiserte voksne.

Nettressursen er utviklet av RVTS Øst og er primært laget for å understøtte vår undervisning. Innholdet vil også være relevant for alle som er interessert i traumer og traumebehandling og som ønsker å oppdatere seg på traumefeltet.

Innholdet gir grunnleggende innføring, men du vil også finne fordypende materiale for alle som er viderekomne i traumefeltet.

Kunnskapsgrunnlag:

Vi baserer oss på et bredt kunnskapsgrunnlag, og nettressursen gir oversikt over ulike innfallsvinkler til forståelse og behandling av traumer. Detaljert oversikt over kunnskapsgrunnlaget finnes i litteraturlisten.

Oppbygging/bruksanvisning:

Nettressursen består av tre hoveddeler: forstå, oppdage og behandle.

Forstå gir kunnskap og forståelse av hva traumer er, noe som er en forutsetning for god traumebehandling. Du vil få svar på spørsmålene:

  • Hvordan påvirkes mennesker av overveldende hendelser?
  • Hva innebærer traumatisering?
  • Hva er forskjellen på enkle og komplekse traumer?
  • Hva er dissosiasjon?

Oppdage gir oversikt over karakteristiske trekk og symptomer ved traumelidelser. Her finner du beskrivelser av traumediagnoser, samt en stor samling av relevante utredningsverktøy. Du vil få svar på spørsmålene:

  • Hvilke symptomer preger traumatiserte?
  • Hva innebærer det at noen har posttraumatisk stresslidelse eller en dissosiativ lidelse?
  • Hva skal en være oppmerksom på når en kartlegger, og hvilke verktøy kan en bruke for å diagnostisere traumelidelser?

Behandle gir oversikt over hva dagens teori og forskning sier om traumebehandling og hvilke tilnærminger du kan velge mellom. Delen er både teoretisk og praktisk og gir tips til hvilke ferdigheter du bør tilegne deg og hva du bør øve videre på for å bli en god traumeterapeut.

Her får du svar på spørsmålene:

  • Hvordan kan vi behandle traumatiserte voksne?
  • Hvilke tilnærminger finnes og hva er de virksomme faktorene?
  • Hva sier ulike retningslinjer om traumebehandling?

De tre hoveddelene har flere undertema. I teksten til hvert undertema finner du ulike filmer og tips til mer du kan lese om temaet. Referanser er samlet i et eget avsnitt.

Ansvarlige for nettressursen:

Faglig ansvarlig og prosjektleder: Spesialrådgiver Hilde Pentzen, RVTS Øst: [email protected]
Prosjektmedarbeider: Spesialrådgiver Josefin Jansson, RVTS Øst: [email protected]
Nettsideansvarlig: Kommunikasjonsrådgiver Ane Rygh Harbak, RVTS Øst: [email protected]

Det er et mål å videreutvikle nettressursen, og vi tar gjerne imot innspill eller spørsmål.

Tusen takk til referansegruppen som har bidratt med gode råd og innspill:

Psykologspesialist Lars Fredrik Skahjem, Sykehuset i Østfold
Spesialrådgiver Gabriele Frøen, Sykehuset Innlandet
Psykologspesialist og forsker Harald Bækkelund, NKVTS
Ressursansvarlig/forløpskoordinator Marian Strand, Sarpsborg kommune
Spesialrådgiver Karin Holt, RVTS Øst 
Spesialrådgiver Line Ruud Vollebæk, RVTS Øst 
Spesialrådgiver Jessica Harnischfeger, RVTS Øst
Kommunikasjonsansvarlig Solveig Espeland Ertresvaag, RVTS Øst

Også takk til bidragsytere Arabella Nuila og Gøril Westborg Smiseth.