Psykoedukasjon handler om å gi pasient og pårørende opplæring slik at de kan forstå og ha innsikt i traumesymptomene. Dette reduserer angst og usikkerhet og fører til økt opplevelse av kontroll, som kan føre til symptombedring i seg selv.

Gjennom psykoedukasjon skapes også et felles språk og et rasjonale for hvordan man gjennomfører traumebehandling, som gir et optimalt utgangspunkt for samarbeid om problematikken.

I psykoedukasjon er det viktig å sikre at forklaringen gir mening for den man snakker med. Man bør tilpasse forklaringen slik at det faller naturlig for en selv, og bruke et språk som er forståelig. Vi kan fremme forståelse og riktig nivå ved å stoppe opp jevnlig og sjekke om pasienten eller brukeren kjenner seg igjen i det vi forteller.

Vi kan også høre om vedkommende har noen eksempler på situasjoner der dette kanskje har skjedd, eller vi kan hjelpe med å skape den sammenhengen basert på det hen allerede har forklart. Det å bruke visuelle hjelpemidler fremmer hukommelse, læring og forståelse.


→ Den tredelte hjernen

→ Toleransevinduet

→ Den indre veggen