Hopp til hovedinnhold

Trenger du kompetanse om traumer?

Traumatisering kan føre til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. Denne nettressursen om traumebehandling er laget av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst, i samarbeid med en faglig referansegruppe. Målgruppen er alle som arbeider med behandling av traumatiserte voksne.

Temaer