Gjenopplevelse er kanskje det symptomet som oppleves som mest forvirrende og skremmende for traumatiserte. I mange tilfeller er det nettopp gjenopplevelse som kan være bakenforliggende for opplevelsen av å være i ferd med å bli «gal».

Gjenopplevelse kan arte seg som minner, tanker, bilder, lyder, lukter eller kroppslige fornemmelser fra den opprinnelige hendelsen som trenger seg på. Plutselig husker personen noe, ser noe for seg, lukter eller hører noe eller kjenner noe i kroppen som ikke stemmer i situasjonen. Det fremstår som om dette oppstår helt ut av det blå, og det oppleves veldig forvirrende og skremmende.

Triggere

Det kan virke som om gjenopplevelser oppstår helt ut av det blå, men de er alltid trigget av noe. Triggere kan være nesten hva som helst.

  • Det kan være ytre faktorer, som steder, gjenstander, personer, lukter eller lyder som minner om det opprinnelige traumet.
  • Det kan være indre faktorer, noe i ens egen kropp, følelser eller tanker som minner om det opprinnelige traumet.
  • Det kan også være relasjonelle faktorer, noe i nåværende samhandling med andre som minner om opplevelser en har hatt i tidligere relasjoner, for eksempel ulike former for fysisk nærhet eller ulike følelsesmessige tema som har vært vanskelige.

«Flashbacks» og mareritt

Noen kan se for seg hendelsen som sekvenser av bilder, som å se en film. Det er dette vi kaller et «flashback». Forskning har vist at flashbacks ofte inneholder det verste øyeblikket av hendelsen eller det øyeblikket der personen forsto at det overveldende var i ferd med å skje.

Se hvordan flashback kan utarte seg i denne filmen om Aamir:

Se også triggerutløste flashbacks og hvordan fortiden og nåtiden blander seg sammen hos Marius:

Gjenopplevelse kan også være i form av drømmer og mareritt. Drømmene er svært levende, personen våkner og har problemer med å orientere seg til nåtiden. Mange sliter så mye med dette at de har problemer med å legge seg og gruer seg til natten.

Forstyrret opplevelse av tid og sted

Felles for alle former for gjenopplevelse er forvirring / forstyrret opplevelse av tid og sted. Dette har sammenheng med at kroppen aktiveres fysiologisk på samme måte som under det opprinnelige traumet, og det blir som det hele skjer igjen.

Gjenopplevelse versus ruminering?

Gjenopplevelser er noe annet enn grubling over vanskelige eller skamfulle hendelser, det vi kaller ruminering. Når en grubler har en jo også tanker og følelser som en ikke blir kvitt, og som oppleves påtrengende. Personer utsatt for overgrep grubler mye over det som har skjedd, grubler over skyld, om andre er til å stole på og så videre. Gjenopplevelse er imidlertid mer sensorisk og har en kvalitet som gjør at det oppleves som om det hele skjer igjen.

Oppsummering:

‣ Gjenopplevelser er bruddstykker av den opprinnelige hendelsen som plutselig trenger seg på.

 

‣ Gjenopplevelser utløses av ytre, indre eller relasjonelle triggere.

 

‣ Gjenopplevelse kan ha form som flashbacks eller mareritt.

 

‣ Felles for ulike former for gjenopplevelse er forstyrret opplevelse av tid og sted.