Verktøy for å kartlegge symptomer på PTSD inneholder spørsmål om hvilke hendelser personen har opplevd, om personen har ulike former for gjenopplevelser, over- og underaktivering samt om personen unngår ting som minner om den potensielt traumatiserende hendelsen.

En kan benytte følgende verktøy for å kartlegge symptomer på posttraumatisk stresslidelse:

PTSD Checklist (PCL-5)

PTSD Checklist for DSM-5 (Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013) består av 20 spørsmål om PTSD-symptomer den siste måneden.

Last ned PCL 5

Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM 5 (KAPS-5)

KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandarden» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandlingen.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS-5.

Last ned KAPS-5 (PDF).

Referanser og videre fordypning:

  • American Psychiatric Association (): Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. DSM-5.
  • Weathers, F.W, Blake, D.D., Schnurr, P.P.; Kaloupek, D.G., Marx, B.P. & Keane, T.M. (2015): The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5) – Past Month. Norsk versjon ved Bækkelund, H., Aareskjold, J. & Endsjø, M. NKVTS.
  • Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013: The PTSD Checklist for DSM 5 (PCL-5).