Andre diagnoser for traumerelaterte lidelser

Noen ganger oppfyller pasienten ikke kriteriene for en traumelidelse selv om traumedynamikken absolutt er til stede.

Da kan følgende diagnoser benyttes:

  • F 43.2 Tilpasningsforstyrrelse
  • F 43.8 Spesifisert reaksjon på alvorlig belastning
  • F 43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning

Diverse andre symptomlidelser kan også være et uttrykk for underliggende traumeproblematikk – for eksempel personlighetsforstyrrelser, somatoforme lidelser, depresjon, angst, tvangslidelser, rusavhengighet og spiseforstyrrelse.

Differensialdiagnostikk

I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom traumelidelsene og andre lidelser.

Å skille mellom psykoselidelser og dissosiative lidelser kan være spesielt vanskelig. Les mer om denne problematikken her:

Skillet mellom kompleks PTSD og personlighetsforstyrrelser er også ofte utfordrende. Les mer om dette her: