Posttraumatisk stresslidelse er den vanligste traumelidelsen hos voksne.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (F 43.1) i ICD-10

ICD-10-kriteriene for posttraumatisk stresslidelse (F43.1) er som følger:

  • Forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.
  • Gjenopplevelser: Påtrengende minner, drømmer, mareritt.
  • Nummenhet, avflating, distansering fra andre mennesker, nedsatte reaksjoner på omgivelsene, anhedoni (psykisk tilstand som er kjennetegnet ved manglende evne til å føle glede og lyst), og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.
  • Frykter og unngår det som minner om traumet.
  • Autonom hyperreaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet.

Posttraumatisk stresslidelse (6B40) i ICD-11

Beskrivelsen av PTSD i ICD-11 er som følger:

“Post traumatic stress disorder (PTSD) may develop following exposure to an extremely threatening or horrific event or series of events. It is characterised by all of the following:

1) re-experiencing the traumatic event or events in the present in the form of vivid intrusive memories, flashbacks, or nightmares. Re-experiencing may occur via one or multiple sensory modalities and is typically accompanied by strong or overwhelming emotions, particularly fear or horror, and strong physical sensations;

2) avoidance of thoughts and memories of the event or events, or avoidance of activities, situations, or people reminiscent of the event(s); and

3) persistent perceptions of heightened current threat, for example as indicated by hypervigilance or an enhanced startle reaction to stimuli such as unexpected noises. The symptoms persist for at least several weeks and cause significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other important areas of functioning.”