Verktøy for å kartlegge dissosiasjon inneholder spørsmål som fanger opp ulike former for amnesi, somatoform dissosiasjon, depersonalisering, derealisasjon, identitetsforvirring og identitetsveksling.

En kan benytte følgende verktøy for å kartlegge dissosiative symptomer: 

Dissociation experience scale (DES)

DES er kanskje det verktøyet som er mest brukt når det gjelder dissosiative symptomer.

DES er basert på en kontinuumforståelse av dissosiasjonsbegrepet, og spørsmål om normale variasjoner i bevissthet er inkludert. Det består av 28 spørsmål om opplevelser en kan ha i dagliglivet, og det skal svares på i hvilken grad utsagnet passer for en i prosent fra 0 til 100.

Det er funnet tre underskalaer: amnestisk dissosiasjon, absorbering og imaginativ involvering samt depersonalisering og derealisering.

For å screene kun for patologisk dissosiasjon benyttes det som kalles DES Taxon, dvs. 8 definerte elementer.

Last ned DES (PDF)

Somatoform dissosiasjon (SDQ-20)

SDQ (Nijenhuis, Van Der Hart, Vanderlinden Assen-Amsterdam-Leuven) består av 20 spørsmål om ulike fysiske symptomer som en kan ha kortvarig eller over lengre tid. Ta stilling til i hvilken grad det gjelder for en det siste året.

Last ned SDQ (PDF).

Større intervjuer

For å diagnostisere de mest komplekse og alvorlige dissosiative lidelsene som multippel personlighet (ICD 10) eller dissosiativ identitetslidelse (DSM 5 og ICD 11) bør en gjennomføre ett eller flere større intervjuer, for eksempel Semi-structured Clinical Interview for Dissociative Symptoms and Disorders (SCID D).

Intervjuet som benyttes i SCID D manualen er validert, brukt i forskning, og benevnes som «gull-standarden» for kartlegging av dissosiative lidelser.

SCID D er oversatt til norsk og kan kjøpes i Modum Bads nettbutikk

Referanser og videre fordypning:

  • American Psychiatric Association (): Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. DSM-5.Carlson, E., Putnam, W. Dissosiation Experience scale, DES. Oversatt til norsk av Bø, T., Knudsen, J.H 1992
  • Carlson, E.B. & Putnam, F.W. (1993). An update on the Dissociative Experience Scale. Dissociation 6(1), p. 16-27. Note: Dissociative Experiences Scale-II included in Appendix. Try it yourself: http://traumadissociation.com/des
  • Nijenhuis, Van der Hart & Van der Linden: Somatoform Dissociation Questionnaire. Assen-Amsterdam-Leuven.
  • Steinberg M: The SCID-D interview: Dissociations Assessment in Therapy, Forensics, and Research. Washington, DC, American Psychiatric Association Publishing, 2023 (norsk oversettelse: SCID-D-intervjuet: Kartlegging av dissosiasjon i terapi, rettsmedisin og forskning, ved Ellen K.K. Jepsen, Ingrid Kristiansen, Randi Sigrun S. Jensen, Maritin Moe Aurstad, Kari Halstensen og Arild Steinsholt Jervell. Modum Bads kurs- og kompetansesenter, 2023.
  • World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization