Posttraumatisk stresslidelse, kompleks posttraumatisk stresslidelse og dissosiative lidelser er de klassiske traumediagnosene.

ICD-10 versus ICD-11

I Norge bruker vi ICD-10 som utgangspunkt for diagnostisering. Utkastet til ICD-11 ble fullført i 2018, men foreligger p.t. kun på engelsk og er ikke implementert i Norge. Norske klinikere må derfor fremdeles diagnostisere med utgangspunkt i ICD-10..

Les mer om innføring av ICD-11 på helsebiblioteket.no.

Når det gjelder traumediagnoser er kanskje den viktigste endringen nye kriterier for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og innføring av den nye diagnosen kompleks PTSD. Utkast til ICD-11 kan lastes ned i sin helhet fra World Health Organization.

Les mer om noen av traumediagnosene her:


Videre fordypning:

  • Bækkelund, H. og Berg, A.O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I Anstorp, T. og Benum, K (red), Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon (78-99). Oslo Universitetsforlaget.
  • Helsebiblioteket (2018). Mye nytt i ICD-11. Helsebiblioteket.no