Andre traumerelaterte diagnoser og differensialdiagnostikk

Andre diagnoser for traumerelaterte lidelser

Noen ganger oppfyller pasienten ikke kriteriene for en traumelidelse selv om traumedynamikken absolutt er til stede.
Da kan følgende diagnoser benyttes:

  • F 43.2 Tilpasningsforstyrrelse
  • F 43.8 Spesifisert reaksjon på alvorlig belastning
  • F 43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning

Diverse andre symptomlidelser kan også være et uttrykk for underliggende traumeproblematikk – for eksempel personlighetsforstyrrelser, somatoforme lidelser, depresjon, angst, tvangslidelser, rusavhengighet og spiseforstyrrelse.


Differensialdiagnostikk

I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom traumelidelsene og andre lidelser.

Å skille mellom psykoselidelser og dissosiative lidelser kan være spesielt vanskelig. Les mer om denne problematikken her:

 

Skillet mellom kompleks PTSD og personlighetsforstyrrelser er også ofte utfordrende. Les mer om dette her: