Gjenopplevelse, forstyrrelser i aktivering og unngåelse er kjernesymptomer i traumelidelsene. Men langvarige traumatiske erfaringer kan føre til symptomer ut over dette, og blir ofte omtalt som kompleks traumatisering.

Mennesker utsatt for langvarige alvorlige påkjenninger kan utvikle et symptombilde der det – i tillegg til PTSD-symptomer – tilkommer andre symptomer.

Dette kan gjelde både for alvorlig traumatisering i barndommen, samt for vedvarende og alvorlig belastning i voksen alder, som for eksempel under fangenskap og tortur.

Les mer om kompleks traumatisering.

Tilleggssymptomer ved kompleks traumatisering

​Tilleggssymptomene ved kompleks traumatisering kan grupperes i tre områder: vansker med følelsesregulering, relasjonelle vansker og negativt selvbilde.

Vansker med følelsesregulering viser seg gjennom:

 • økt emosjonell reaktivitet
 • voldelige utbrudd
 • uvøren eller selvdestruktiv atferd
 • tendens til å oppleve dissosiative tilstander under press
 • emosjonell avflatning / numming, og manglende evne til å oppleve glede eller positive emosjoner

Relasjonelle vansker handler om vansker med å opprettholde relasjoner over tid og viser seg som for eksempel:

 • vansker med å oppleve nærhet til andre
 • unngåelse eller liten interesse av relasjoner eller sosialt samspill generelt
 • personen kan ha nære eller intense relasjoner, men har vansker med å opprettholde disse

Et negativt selvbilde viser seg gjennom:

 • overbevisninger om seg selv som redusert, bekjempet eller verdiløs
 • dyp og vedvarende følelse av skam og skyld relatert til for eksempel å ikke ha taklet vanskelige situasjoner eller ikke ha vært i stand til å forhindre at andre har blitt utsatt for lidelse

Se hvordan symptomer på kompleks traumatisering kan utarte seg i filmen om Vibeke:

Oppsummering:

‣ Mennesker som har vært utsatt for langvarige alvorlige påkjenninger enten i barndom eller i voksen alder kan utvikle et symptombilde der det i tillegg til PTSD-symptomene tilkommer andre symptomer. Dette kalles kompleks traumatisering.

 

‣ Tilleggssymptomer ved kompleks traumatisering er vansker med følelsesregulering, relasjonelle vansker og negativt selvbilde.

Referanser og videre fordypning:

 • Bækkelund, H og Berg A,O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I Anstorp og Benum – Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2013). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. European journal of psychotraumatology, 4, 1–12. 
 • Cloitre, M., Garvert, D.W., Weiss, B., Carlson, E.B., Bryant, R.A.(2014): Distinguishing PTSD, Complex PTSD, and Borderline Personality Disorder: A latent class analysis. European Journal of Psychotraumatology.
 • Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C.R., Bisson, J.I., Roberts, N.P., Maercker, A., Karatzias, T., Hyland, P. (2018). The international Trauma Questionnaire: Development of a self-report measure og ICD 11 PTSD and complex PTSD. Acta Psychiatrica Scadinavica 2018: 1–11.
 • Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: An outline and overview. The American journal of psychiatry, 148(1), 10–20.