Amnesi, somatoforme plager, depersonalisering, derealisasjon, identitetsforvirring og identitetsveksling er dissosiative symptomer. Alle disse symptomene kan ha mer eller mindre alvorlige utforminger.

Amnesi

Amnesi er ulike former for hukommelsesvansker. Disse vanskene varierer fra normale til mer alvorlige. Amnesifenomener vi alle kan kjenne oss igjen i kan for eksempel være problemer med å huske avtaler, navn og tidspunkt. Hull i hukommelse for fortiden, vanskelige hendelser, automatisert atferd og skamfull atferd er også svært vanlig.

I sin mer alvorlige form kan amnesi inkludere hull i hukommelsen for nøytrale eller positive hendelser i nåtiden, eller for mer kompleks atferd. «Fugue»-tilstander handler om å reise til et sted uten å huske hvordan en reiste dit eller hva en skulle der, og er et mer alvorlig amnesisymptom. Det samme gjelder det å glemme personlig informasjon, som ens eget navn, alder eller adresse.

Somatoforme plager

Somatoforme plager kan innebære alt fra helt vanlige fysiske plager uten fysiologisk/medisinsk årsak, til mer spesielle og alvorlige symptomer. Skjelvinger, smerter, kroppslige fornemmelser og problemer med fysiske handlinger, som for eksempel å svelge, kan være ganske vanlig hos friske og også i mange forskjellige psykiske lidelser. Det samme gjelder urologiske/gynekologiske plager og svekket immunforsvar.

Besvimelsesanfall eller epilepsiliknende anfall (PNES) er imidlertid mindre vanlig og mer alvorlig. Det samme gjelder en opplevelse av ikke å kjenne deler av kroppen eller ikke kjenne smerte, samt tydelige forandringer i sanseopplevelser, som plutselig ikke å kunne se eller høre.

Depersonalisering

Depersonalisering innebærer en opplevelse av et fremmed selv. Dette kan også forekomme i mer eller mindre alvorlig form. Følelse av å være uvirkelig eller fremmed, eller å kjennes som en robot med automatisk fungering, kan oppleves av mange friske, men også innenfor ulike psykiske lidelser. Det samme gjelder følelsen av å være i en drømmetilstand.

Mer alvorlige former for depersonalisering er å ikke kjenne igjen seg selv eller egen kropp, for eksempel i speilet, eller at en kan se seg selv fra et punkt utenfor en selv.

Derealisasjon

Derealisasjon innebærer en opplevelse av at verden er fremmed. Det å se verden i en tåke kan oppleves av både mennesker uten psykiske lidelser og mennesker med flere forskjellige psykiske lidelser.

Å ikke kjenne igjen kjente omgivelser eller kjente mennesker, samt streve med å fastslå hva som er ekte eller uekte i verden, er mer alvorlige former for derealisasjon.

Identitetsforvirring

Identitetsforvirring handler om usikkerhet om egen identitet. I den vanligste formen kan dette innebære at en ikke vet hva en vil eller liker, og at en er ambivalent om valg. Opplevelse av konflikt mellom hva som er godt og ondt eller om en er høyt fungerende eller syk er også vanlig.

Opplevelse av å ikke vite hvem en er, ha en sterk konflikt om helt enkle valg, eller konflikt mellom flere deler eller krefter i en selv er identitetsforvirring i en mer alvorlig form.

Identitetsveksling

Identitetsveksling handler om en opplevelse av å ha flere personligheter. Disse oppleves utenfor egen kontroll, og de kan i større eller mindre grad kontrollere og påvirke ens atferd. Delene kan være mer eller mindre utviklede, noen kan ha eget navn, opplevd alder eller være av forskjellig kjønn. Det forekommer en veksling mellom disse separate identitetene.

Les mer om diagnostisering av dissosiative lidelser

Referanser og videre fordypning:

  • World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization
  • American Psychiatric Association (2013): Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. DSM-5.