Dissosiative lidelser i ICD-10

Dissosiative lidelser beskrives i ICD-10 som følger:

«Det som er felles for dissosiative lidelser er delvis eller fullstendig tap av den normale integrasjonen mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet og umiddelbare sansefornemmelser, og tap av kontroll over kroppsbevegelser.»

Følgende diagnosemuligheter finnes i ICD-10:

 • F 44.0 Dissosiativ amnesi
 • F 44.1 Dissosiativ «fugue»
 • F 44.2 Dissosiativ stupor
 • F 44.3 Transe og besettelsestilstander
 • F 44.4 Dissosiative motoriske forstyrrelser
 • F44.5 Dissosiative krampetilstander
 • F44.6 Dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall
 • F 44.7 Blandet dissosiativ lidelse (kombinasjoner av tilstander F44.0–F44.6)
 • F 44.8 Andre spesifiserte dissosiative lidelser
 • F44.81 Multippel personlighet
 • F 44.9 Uspesifisert dissosiativ lidelse

Dissosiative lidelser i ICD-11

De dissosiative lidelsene i ICD-11 beskrives som følger:

«Dissociative disorders are characterized by involuntary disruption or discontinuity in the normal integration of one or more of the following: identity, sensations, perceptions, affects, thoughts, memories, control over bodily movements, or behaviour. Disruption or discontinuity may be complete, but is more commonly partial, and can vary from day to day or even from hour to hour. The symptoms of dissociative disorders are not due to the direct effects of a medication or substance, including withdrawal effects, are not better explained by another Mental, Behavioural, or Neurodevelopmental disorder, a Sleep-wake disorder, a Disease of the nervous system or another health condition, and are not part of an accepted cultural, religious, or spiritual practice. Dissociative symptoms in dissociative disorders are sufficiently severe to result in significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other important areas of functioning».

I ICD-11 finnes følgende diagnosemuligheter for dissosiative lidelser:

 • 6B60: Dissociative neurological symptom disorder
 • 6B61: Dissociative amnesia
 • 6B62: Trance disorder
 • 6B63: Possession trance disorder
 • 6B64: Dissociative identity disorder
 • 6B65: Partial dissociative identity disorder
 • 6B66: Depersonalization-derealization disorder
 • 6B6Y: Other specified dissociative disorders
 • 6B6Z: Dissociative disorders, unspecified

Diagnostisering av komplekse dissosiative lidelser

I ICD-10 bruker vi diagnosene F44.7 – blandet dissosiativ lidelse, F44.81 – multippel personlighet og F44.9 – uspesifisert dissosiativ lidelse på de alvorligste og mest komplekse dissosiative tilstandene. Disse lidelsene kan likne på andre alvorlige tilstander, som for eksempel psykoselidelser, og vi er opptatt av å kunne skille disse fra hverandre.

Når det gjelder de komplekse dissosiative lidelsene er det en tradisjon i feltet for hovedsakelig å ta utgangspunkt i DSM-systemet fremfor ICD-10. Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) og Uspesifisert dissiosiativ lidelse (DDNOS) er DSM-diagnoser for de komplekse dissosiative lidelsene.

I disse lidelsene må det foreligge en kombinasjon (cluster) av flere dissosiative symptomer i alvorlig grad. Men alle de dissosiative symptomene kan forekomme i mindre alvorlig utforming hos friske og også i andre psykiske lidelser. Utfordringen blir derfor å avgjøre om de dissosiative symptomene som foreligger er av mer eller mindre alvorlig art.


Modum Bads poliklinikk i Oslo v/ Harald Bækkelund har, med utgangspunkt i instrumentet IDDTS (nå TADS I), utviklet følgende systematisering til hjelp for å avgjøre dette:

Amnesi:

Mindre alvorlig:

 • Problemer med å huske avtaler, tidspunkter osv.

 

 • Hull i hukommelsen:
  for fortiden, vanskelige hendelser, automatisert atferd, skamfull atferd

Mer alvorlig:

 • Hull i hukommelsen:
  i nåtiden, for nøytrale/positive hendelser, for kompleks atferd

 

 • «Fugue»-tilstander:
  reise til et sted uten å kunne huske hvordan en reiste dit eller hva en skulle der

 

 • Glemmer personlig informasjon:
  navn, alder osv.

Somatoforme plager

Mindre alvorlig:

 • Fysiske plager uten klar fysiologisk/medisinsk årsak

 

 • Skjelving, smerter, kroppslige fornemmelser

 

 • Problemer med fysiske handlinger, som for eksempel å svelge

 

 • Urologiske/gynekologiske plager

 

 • Svekket immunforsvar

Mer alvorlig:

 • Besvimelsesanfall eller epilepsiliknende anfall

 

 • Opplevelse av å ikke kjenne deler av kroppen eller ikke kjenne smerte

 

 • Forandringer i sanseopplevelser

Depersonalisering

Mindre alvorlig:

 • Følelse av å være uvirkelig/fremmed

 

 • Føle seg som en robot, automatisk fungering

 

 • Drømmetilstand

Mer alvorlig:

 • Kjenner ikke igjen seg selv eller egen kropp, for eksempel i speilet

 

 • Kan se seg selv fra et punkt utenfor egen kropp

Derealisasjon

Mindre alvorlig:

 • «Fremmed verden»

 

 • Ser verden i en tåke

Mer alvorlig:

 • Kjenner ikke igjen kjente omgivelser eller kjente mennesker

 

 • Vanskelig å fastslå hva som er ekte eller uekte i verden

Identitetsforvirring

Mindre alvorlig:

 • Vet ikke hva jeg vil/liker

 

 • Ambivalens om valg

 

 • Konflikt mellom svart/hvitt, godt/ondt, høyt fungerende/syk

Mer alvorlig:

 • Vet ikke hvem jeg er

 

 • Sterk indre konflikt om enkle valg

 

 • Konflikt mellom mange deler eller krefter

For symptomet identitetsveksling er det ikke utviklet noen slik systematikk, da dette symtomet enten foreligger eller ikke.