Verktøy for kartlegging av potensielt traumatiserende hendelser inneholder spørsmål som gjør det mulig å ta stilling til om personen har opplevd hendelser som oppfyller hendelseskriteriet i posttraumatisk stresslidelse. Hendelseskriteriet må være oppfylt for at personen skal fylle kriteriene for PTSD.

Hendelseskriteriet i PTSD er som følger:

En belastende hendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.

En kan benytte følgende verktøy for å kartlegge potensielt traumatiserende hendelser:

Trauma and PTSD Screening (TRAPS)

TRAPS gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelse av PTSD symptomer siste måned. Verktøyet kan benyttes både som selvrapport og intervju.

Det finnes to versjoner av TRAPS; TRAPS I og TRAPS II. Første side er lik i begge disse verktøyene og har 15 spørsmål om forskjellige potensielt traumatiserende hendelser basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (SLESQ). De to verktøyene skiller seg på side 2, der TRAPS I er basert på The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL 5) og TRAPS II er basert på The International Trauma Questionnaire (ITQ). ITQ kartlegger både PTSD og kompleks PTSD ut fra ICD-11.

Last ned TRAPS I:

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (norsk) (PDF, 142.7KB)

Skåringsanvisning TRAPS I (PDF, 840.9KB)

Last ned TRAPS II her:

Traume- og PTSD-screening, TRAPS II (norsk) (PDF, 220.5KB)

Skåringsanvisning TRAPS II (PDF, 284.9KB)

Se denne videoen for å få en forklaring til bruk av TRAPS II

Kartlegging av belastende livshendelser (KBL)

KBL er basert på «Stressful Life Events Screening Questionnaire» (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. I tillegg til å spørre om eksponering, gir skjemaet utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser, alvorlighetsgrad og liknende. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju, og gir mer utfyllende informasjon enn TRAPS.

Last ned KBL (PDF)

Referanser og videre fordypning:

  • Cloitre et al. (2018): International Trauma Questionnaire. Acta Psychiatrica Scandinavia. DOI: 10.1111/acps.12956
  • Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998: Stressful Life Events Screening Questionnaire – Revised (SLESQ). Norsk oversettelse ved Thoresen & Øverlien (2013). Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS)
  • Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013: The PTSD Checklist for DSM 5 (PCL-5)
  • World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization
  • American Psychiatric Association (): Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. DSM-5.