Det er utviklet kartleggingsverktøy for kompleks PTSD som er den nye traumediagnosen som innføres i ICD-11. Verktøyet inneholder spørsmål for å fange opp om personen oppfyller kriteriene for PTSD; hendelse, gjenopplevelse, over- og underaktivering samt unngåelse. I tillegg kommer spørsmål som skal fange vansker med affektregulering, relasjonelle vansker og selvbildeproblematikk som er symptomer som må komme i tillegg til de klassiske PTSD symptomene for at personen skal oppfylle kriteriene for lidelsen.

En kan benytte følgende verktøy for å kartlegge symptomer på kompleks PTSD:

International Trauma Questionnaire (ITQ)

ITQ fokuserer på kjernesymptomene ved PTSD og kompleks PTSD slik de er formulert i ICD-11. Første del omhandler symptomer ved PTSD og siste del tilleggssymptomer som må være til stede ved kompleks PTSD.

Last ned ITQ

Last ned ITQ på forskjellige språk

Referanser og videre fordypning:

  • Cloitre et al. (2018) Acta Psychiatrica Scandinavia. DOI: 10.1111/acps.12956