Det er blitt utviklet flere former for traumefokusert kognitiv atferdsterapi som bygger på de samme prinsippene.

Prolonged Exposure (PE) (Enda Foa)

Dette er en av metodene for behandling av PTSD med best forskningsstøtte. Metoden er utviklet i USA og legger særlig vekt på eksponering for traumeminner og situasjoner relatert til traumet.

Prinsippene for Forlenget Eksponeringsterapi forklares i denne videoen på YouTube.

Les mer om PE på apa.org.

Narrativ eksponeringsterapi

Narrativ eksponeringsterapi er en behandlingsmetode spesielt utviklet for arbeid med flyktninger, men den har også vist seg effektiv for behandling av andre pasienter med PTSD. Behandlingen bygger på eksponering og bearbeiding av traumeminner, samt gjenfortelling av en helhetlig livshistorie.

Les mer om narrativ eksponeringsterapi på vivo.org – eller i artikkelen Narrativ eksponeringsterapi – en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelserne artikkelen av Håkon Stenmark m.fl.

Kognitiv prosesseringsterapi

Kognitiv prosesseringsterapi er også utviklet i USA og har mye forskningsstøtte. Behandlingen har mye til felles med CT-PTSD og tar sikte på å forandre traumerelaterte tanker og fortolkninger som fører til PTSD-plager.

Prinsippene for kognitiv prosesseringsterapi forklares i denne videoen på YouTube.

Les mer om kognitiv prosesseringsterapi på apa.org.

STAIR narrativ terapi

STAIR narrativ terapi er en metode som er spesielt utviklet for behandling av PTSD etter gjentatt traumatisering og kompleks PTSD. I denne behandlingen arbeider man først med å lære ferdigheter for bedre å regulere følelser og håndtere relasjoner med andre mennesker. Deretter jobber man mer spesifikt med å bearbeide traumeminner.

Les mer om STAIR narrativ terapi på apa.org.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode utviklet for å behandle en rekke forskjellige psykiske plager og som har vist lovende resultater for behandling av PTSD. Den skiller seg noe fra andre metoder ved at man i mindre grad snakker om de traumatiske hendelsene eller tankene om disse, men heller jobber med hvordan personen tenker om og forholder seg til negative tanker og følelser.

Les mer om metakognitiv terapi på mct-institute.no.

Referanser og videre fordypning: