Det finnes flere andre behandlingstilnærminger for PTSD som ikke er like mye forsket på. Dette gjør det mer usikkert hvorvidt og hvordan de virker, men det betyr ikke at de ikke kan være nyttige behandlingsformer og kan være verdt å forsøke dersom andre metoder ikke har gitt ønsket utbytte, eller man ønsker denne typen behandling.

Sensorimotorisk psykoterapi (SP) (P. Ogden og J. Fisher)

Kroppsorientert samtaleterapi, forsterket av bidrag fra tilknytningspsykologi, nevrovitenskap og dissosiasjonspsykologi.

  • SP blander kognitive og emosjonsbaserte tilnærminger, verbal dialog og fysiske intervensjoner for å direkte adressere effektene av traumet.
  • Ved kroppslige erfaringer som innfallsvinkel istedenfor historien blir vi oppmerksom på emosjoner og kognitiv meningsskaping og hvordan kroppen prosesserer informasjon.

Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT) (Smucker, 2005)

  • Metoden innebærer en grundig gjennomgang av hendelsen.
  • Klient og behandler lager en ny avslutning der klienten gir uttrykk for sine følelser og reaksjoner overfor overgriper/voldsutøver.
  • Hendelse med både gammel og ny avslutning tas opp på bånd, klient hører på den med ny slutt gjentatte ganger hjemme.